/ Foto - tips /

Före, Efter, Tips och Trix

Jag fick önskemål om ett inlägg med lite tips och trix hur jag tänker när jag fotar och vid efterbehandling av fotona. Ett första tips är att fota i RAW. Det är stor skillnad mot jpeg men kräver också att man är beredd att efterbehandla bilden. Mitt andra tips är att fota manuellt eller i något av de halvmanuella lägena på kameran. Det är sällan jag fotar helmanuellt utan ratten står för det mesta på Av (bländarprioritet) där kameran själv bestämmer slutartiden och jag ställer in allt annat såsom bländare, ISO och exponering.
 
Väl "in action" tänker jag alltid på hur ljuset faller och hur jag ska placera mitt motiv. Vera satte vi på grusgången i ett jämnt skuggljus bakom huset. Hade vi flyttat henne ett par meter åt vänster hade hon haft solen rätt i ögonen. Gruset är en neutral färg och kameran har lätt för att ljusmäta och lyfta fram färgerna. Här fick jag till exponeringen bra genom att exponera upp något steg, det räckte för att få bilden så ljus som jag ville. På fotot längre ner på Therese och Rut fick jag exponera upp ett par steg till. Det beror på att kameran har svårare att ljusmäta eftersom det både är skugga och solljus i bilden. Kameran mäter solljuset och försöker mörka ner vilket gör att motivet blir mörkt. Det tog ett bra tag innan jag själv förstod mig på det här men det är bara att nöta och öva. Jag sätter absolut inte exponeringen på alla foton, snarare tvärtom. Det är sällan jag prickar in en perfekt exponering och det är det som är så bra med RAW. Tycker jag att fotot är lite för mörkt kan jag exponera upp i Camera Raw utan att kvalitén påverkas såvida fotot inte är extremt underexponerat. Jag strävar dock alltid efter att få till fotot perfekt i kameran så att det kräver så lite redigering som möjligt.
 
Det vänstra fotot är direkt taget ur kameran och det högra har jag redigerat i Camera Raw. Det jag gjort är att öka kontrasten, lägga på en vinjettering för att få mera djup i fotot samt ändrat vitbalansen genom att minska färgtemperaturen då jag tyckte fotot hade lite för varm ton. Vitbalansen är en inställning jag aldrig bryr mig om i kameran för det är så enkelt att dra i temperatur-reglaget i Camera RAW. Efter redigering i Camera RAW har jag öppnat bilden i Photoshop där jag minskat bildens bredd så den passar bloggen. Dessa två gjorde jag 325 pixlar breda så de fick plats bredvid varandra utan att komprimeras för komprimeras fotona blir det sämre kvalité. Jag sparar sedan under spara för webben. Det gör jag med alla foton som jag ska lägga upp på bloggen. 
 
Fotot på Therese och Rut har jag ungefär gjort desamma med som fotot på Vera. Ökat kontrasten och lagt på vinjettering i Camera Raw. I Photoshop har jag lagt på ett lager som heter selektiv färgändring. Det är ett reglage där man kan förstärka färgerna. På det här fotot valde jag grön och ändrade så den gröna färgen blev mera intensiv. Jag placerade Therese och Rut med solen i ryggen för att få ett jämnt ljus i deras ansikten. Numera använder jag väldigt sällan reflexskärmen utan jobbar nästan bara med det naturliga ljuset. 
 
Det här fotot är ett exempel där det blivit för underexponerat. Det var ett av de första fotona jag tog på Rasmus under den här fotograferingen och när jag såg resultatet i kameran ökade jag exponeringen så att resten av fotona blev ljusare. Han blev ju toksöt på det här fotot så jag är glad att det gick att rädda. I Camera Raw har jag dragit upp exponeringen ganska mycket, ökat kontrasten och lagt på en vinjettering. I Photoshop har jag sedan minskat storleken. När jag fotar inomhus försöker jag som fotograf ha fönstret bakom mig så ljuset faller rätt på motivet. Även här tänker jag jämnt skuggljus = inga solfläckar i bilden. Nedan är ett exempel hur det då kan bli..
 
Kameran var inställd på en bra exponering för foton där Rasmus var placerad ungefär på samma ställe som på fotot ovan. När jag vände mig om och fotade honom i spegeln kom solfläckar med i bilden, något jag inte var beredd på. Kameran kompenserade då solljuset genom att mörka ner resten av fotot och Rasmus blev då väldigt mörk. I Camera Raw exponerade jag upp bilden för att få Rasmus ljusare men det gjorde även att solfläckarna blev helt utfrätta. 
 
Kort och gott så försöker jag få så färdigt resultat som möjligt i kameran. Min redigering tar bara ett par minuter per foto och den största redigeringen gör jag i Camera Raw där jag eventuellt ändrar exponeringen, ökar kontrasten och lägger på vinjettering. I Photoshop förstärker jag ibland färgerna och ändrar storlek. Det är min bas och ibland gör jag såklart annorlunda.